Οn line μαθήματα

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο TechKnowledge αντιλαμβανόμενο τις απαιτήσεις της εποχής προσφέρει στους φοιτητές/τριες που επιθυμούν υποστήριξη στα μαθήματα ή τις εργασίες τους αλλά δεν έχουν τον χρόνο για να απευθυνθούν σε ένα φροντιστήριο, τη δυνατότητα on line φοιτητικών μαθημάτων μέσω Skype.

Έτσι είτε σπουδάζεται στα Ιωάννινα, είτε στην Ελλάδα ή ακόμα και στο εξωτερικό, το Φοιτητικό Φροντιστήριο TechKnowledge και οι Καθηγητές του μπορούν να σας υποστηρίξουν τόσο σε ότι έχει να κάνει με την ύλη κάποιου μαθήματος, όσο και να σας επιλύσουν απορίες και παλαιότερα θέματα των εξετάσεων, ή ακόμα και να συζητήσουν μαζί σας θέματα που αφορούν στην εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων,

Το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των on line μαθημάτων καθορίζονται πάντα από κοινού με τον φοιτητή - τρια, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι προσωπικές ανάγκες αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και το επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την επιτυχία στις εξετάσεις ή την παρουσίαση εργασιών και ασκήσεων.

© TechKnowledge 2012